Foreningen har fået ny hjemmeside. Se den her:

https://svlokalhistorie.dk/

Svogerslev lokalhistoriske forening

Foreningens formål er:
At understøtte en lokalhistorisk bevidsthed, fremme interessen for, og udbredelsen af lokalhistorie i Svogerslev, herunder medvirke til bevarelse af historiske minder, blandt andet ved indsamling af billeder, lydoptagelser og effekter, der kan belyse Svogerslev sogn og den tidligere Kornerup-Svogerslev Kommunes historie.

Hvis man har, eller har kendskab til nogen, som har arkivalier om Svogerslev og Kornerup liggende, så kontakt bestyrelsesmedlem Anni Mortensen, tlf. 40 22 77 30, for kopiering eller en eventuel overdragelse til foreningen.
Alle tekster på denne hjemmeside tilhører forfatterne. Rettighederne til billeder tilhører fotografen eller ejeren af billedet. Alt materiale er beskyttet i henhold til lov om ophavsret. Materialet kan kopieres og anvendes med tydelig kildegengivelse efter aftale med forfatter, fotograf eller ejer af billede.

© Forfatter og webredaktør Jesper Bade Poulsen, e-mail: svlokalhistorie@gmail.com eller via kontaktformular