Aktiviteter

Foreningen har fået ny hjemmeside. Se den her:

https://svlokalhistorie.dk/

Kommende aktiviteter for medlemmer af Svogerslev lokalhistoriske forening:

Foreningen er i tæt kontakt med myndighederne ved afholdelse af alle arrangementer. Vi følger de aktuelle vejledninger og de af myndighederne påbudte forholdsregler i forbindelse med afholdelse af arrangementer under Covid19 pandemien. Eventuelle begrænsninger i deltagerantallet står opført under hvert arrangement.


Foto: Steen Østbjerg
Foto: Steen Østbjerg

Tirsdag d. 22. oktober. 

Foredrag ved Hugo Per Madsen. Svogerslev lokalhistoriske forening. 

Svogerslev Sognegård kl. 10.00-12.00


AFLYST

GRUNDET REGERINGENS FORTSATTE CORONA-TILTAG MED ET FORSAMLINGSFORBUD PÅ MAKSIMUM

50 PERSONER, SER VI OS DESVÆRRE NØDSAGET TIL AT AFLYSE ARRANGEMENTET.

VI HÅBER AT DET KAN GENNEMFØRES I 2021.

Onsdag d. 28. oktober.

Svogerslev lokalhistoriske forening inviterer, i samarbejde med Roskilde kommune, Boresko og Svogerslev kro, til foredraget med tidligere travkusk, Jørn Laursen, der fortæller om travhesten Tarok. 

Lynghøjskolens teatersal kl. 19.00 . 

Der er gratis adgang til arrangementet. Grundet den aktuelle Cowid19 pandemi, råder vi desværre kun over halvdelen af teatersalens pladser. Så det er kun muligt at have 200 deltagere til arrangementet. Så det er "først til mølle..."


Husk at forny Kontingentet til medlemsskab af foreningen for året 2020. Det koster stadig kun kr. 100 for en hel husstand.


Beløbet kan indbetales på Bankkonto 5396-0248830
eller
på mobilepay 83566.
Jo flere vi er sammen, jo mere kan vi gøre for vores fælles sag om Svogerslevs lokalhistorie...
mvh Bestyrelsen.


Foreningens aktiviteter kan nu også ses på Roskilde Kulturbasen. Følg linket og klik på find forening: https://www.kulturbasen.dk/perl/view/type-roskilde4/forside


Afholdte aktiviteter:

22. august 2020, Byvandring med emnet Statshusmandsbrugene på Niels Frederiksens vej.

foto, Henning Jensen


4. marts 2020, afholdtes årets Generalforsamling i Boldklubbens lokaler på Engen.


18. januar 2020, "Åbent arkiv" på Lynghøjskolen. Medlemmerne havde mulighed for at møde op med arkivalier, billeder mm. Vi fik nogle gode snakke og fik scannet en mængde nye billeder ind til arkivet. Tak til de fremmødte. Vi vil stadig meget gerne registrere hvad der måtte eksisterer af arkivalier og billeder fra og om byen. Medbring meget gerne til årets Generalforsamlingen.


9. november 2019, julehygge med kaffe, gløgg og æbleskiver. Der var muligheder for gode snakke og spørgsmål om byen. Enkelte havde spændende billeder med.

 foto, Hugo Per Madsen


5. oktober 2019, foredrag ved Werny Andersen. Foredragets titel var: "En mælkedreng fortæller. Foredraget omhandlede Wernys barndom og ungdom i Kornerup og Svogerslev, og hans tid som mælkedreng sammen med faderen der var mælkemand.

Præsentation ved formanden.                  En engageret fortæller.                                                    foto, Henning Jensen                                foto, Henning Jensen


14. september 2019, afholdtes der byvandring i Svogerslev. Turens emne og mål var den gamle vandmølle i "Mølleskoven".

Mødestedet                               På jagt efter møllestedet       Mølledammens kant.                    foto, Henning Jensen               foto, Henning Jensen             foto, Henning Jensen


3.  juni 2019, afholdtes der igen byvandring i Svogerslev. Denne turs emne var det vestlige Svogerslev med området omkring Skvatbrinken.

Ved Hovedgaden 6.                 Ved Sognegrænsen                Ved Lille mølle, Kornerup                 foto, Henning Jensen               foto, Henning Jensen              foto, Henning Jensen


13. maj 2019, afholdtes i samarbejde med Lokalhistoriegruppen "syd for banen", og Historisk Samfund for Roskilde Amt, et foredrag på Roskilde Rådhus, v/ museums leder på Ærø,              Kim Furdal, med titlen Kampen om lokalhistorien.


9. april 2019, afholdtes i samarbejde med lokalhistoriegruppen "syd for banen" et foredrag på Lynghøjskolen.  Fra Landbosamfund til bydel, Dansk landbokultur 1950-2018, ved professor Johannes Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet i Odense.

                                         foto, Henning Jensen            

6. marts 2019 afholdtes årets generalforsamling I Svogerslev Boldklubs lokaler, Tværengen 23, Svogerslev, 4000 Roskilde. 

foto, Henning Jensen              foto, Preben Pedersen             foto, Jesper Bade


14. november 2018 afholdtes medlems møde i Svogerslev Boldklubs lokaler på Tværengen.

                                               foto, Rose Madison.


22. September 2018                Byvandring i Svogerslev v/ Hugo Madsen.

foto, Henning Jensen.


16. September 2018 Reception i anledningen af Kornerup Svogerslev idrætsforenings

60. års jubilæum.

Receptionen blev afholdt i Svogerslev Boldklubs lokaler.

foto, Henning Jensen.


19. maj blev Hugo Per Madsens bog præsenteret i Svogerslev Boldklubs klubhus på "Engen".

foto, Henning Jensen og Rose Madison.

Bogen kan stadig bestilles, dog direkte fra forlaget:


6. marts 2018. Foreningens fødsel. Den stiftende generalforsamling på Lynghøjskolen, og den første bestyrelse.


NYHED:

I 2004 udgav John Dalskov, i samarbejde med Roskilde Lokalhistoriske Arkiv/Roskilde Bibliotek, en video film med titlen: Svogerslev, fra bondesamfund til bydel. Videoen er senere blevet overført til DVD.

Filmen har været næsten umulig at opspore, men nu har Svogerslev Lokalhistoriske forening, af John Dalskov, fået tilladelse til at genudgive filmen på DVD, og sælge den via hjemmesiden. Prisen er kr. 100,- samt eventuel porto. Filmen kan bestilles via en mail til KONTAKT, pengene indbetales til foreningens konto i Arbejdernes Landsbank.